Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Herstructurering en Insolventie

Herstructureringen en insolvabiliteitsprocedures vragen om een actieve en pluri-disciplinaire juridische benadering. Simont Braun staat cliënten bij in al hun juridische vraagstukken, zowel bij specifieke vragen als bij transacties of onderhandelingen met financiële instellingen of schuldeisers, en ook bij juridische procedures.

Onze expertise


Ons team focust zich meer bepaald op:

  • opstellen van ingebrekestellingen, onderhandelen, structurering en afgifte van legal opinions met betrekking tot allerlei soorten hypothecaire mandaten en persoonlijke en zakelijke zekerheden, i.e. zekerheden over gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, zekerheden over rekeningen of cash, hypotheken, garanties, borgstellingen, etc.;

  • kennisgevingen en afgifte van legal opinions over de overdracht van schulden, overdracht van schulden als waarborg, en schuldvergelijking en netting;

  • bijstand aan curatoren, schuldeisers of gefailleerde ondernemingen in geschillen (faillissementsprocedures, vereffeningsprocedures of procedures van gerechtelijke reorganisatie);

  • herstructurering van schulden.


Enkelerecenteprojecten  • Bijstaan van een grote bank bij het heronderhandelen van een index license agreement in het kader van het faillissement van haar tegenpartij;

  • Vertegenwoordiging van de Belgische Staat in een procedure tegen Forges de Clabecq, die in 1997 failliet verklaard werd nadat een Staatsgarantie door de Europese Commissie gekwalificeerd werd als verboden staatshulp. Op 30 januari 2018 werd een vonnis uitgesproken in het voordeel van onze cliënt;

  • Advies aan de koper van een bedrijf dat bescherming tegen schuldeisers gevraagd had. In dit verband hebben wij onderhandeld met de gerechtsmandataris en onze cliënt verdedigd tegen verschillende juridische acties, ingesteld door schuldeisers;

  • Wij hebben met succes de eigenaar vertegenwoordigd van het gebouw in het historische district van Brussel, waarin een viersterrenhotel ondergebracht is, bij het gerechtelijke akkoord ingediend door de uitbater van het hotel, die onze cliënt belangrijke sommen verschuldigd was. De rechtbank heeft onze vordering ontvankelijk en de uitbater failliet verklaard.