Contact:

Praktijken:

Sectoren:

Talen:

Frans - Engels

Nikita Tissot

Nikita Tissot houdt zich voornamelijk bezig met vennootschapsrecht en financieel recht. Zij staat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen bij in het kader van fusies en overnames, vennootschapsreorganisaties, structurering van aandeelhoudersrelaties en financiële regelgeving.

Ze beschikt ook over praktische ervaring van de bedrijfswereld dankzij een detachering binnen een betalingsinstelling.

Nikita is assistent aan de Université Catholique de Louvain, waar ze sinds 2017 seminaries geeft in het vennootschapsrecht.

Nikita is auteur van verschillende publicaties in die gebieden en nam deel als spreker aan een aantal conferenties over die onderwerpen, met name over de aanstaande hervorming van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Zij heeft met name meegewerkt aan de redactie van het boek van het vennootschapsrecht 2020 (Droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2020) en aan de tweede editie van het “Répertoire Pratique du Droit Belge” gewijd aan de naamloze vennootschap (Société anonyme, RPDB, Brussel, Larcier, 2021).

Erasmus Programma in International economic law (University College Dublin), 2016
Master in de rechten (UCLouvain), 2016
Lid van de Balie van Brussel sinds 2016

Nieuws