Deugdelijk en goed bestuur is van primair belang in alle bedrijfssectoren. Het is één van de drie pijlers van ESG (zie hoofdstuk ESG voor bedrijven).

Brede expertise op het gebied van bestuur

Wij begeleiden bestuurders, directieleden, juridische afdelingen en aandeelhouders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen, gereglementeerde entiteiten, non-profitorganisaties en overheidsinstanties.

 

Onze bijstand betreft verschillende aspecten van het bedrijfsleven:

  • Opstellen van op maat uitgewerkte statuten, interne reglementen, charters, gedragscodes richtlijnen of andere instrumenten
  • Voorbereiding (en bijstand in het kader) van vergaderingen van aandeelhouders, raden van bestuur of andere comités
  • Beheer van juridische risico’s in verband met verslaggeving en rapportering, belangenconflicten, intra-groepstransacties, bezoldiging en aansprakelijkheid van bestuurders en directieleden
  • Behandeling van geschillen tussen bestuurders of tussen het bestuur en de aandeelhouders

 

Een praktisch inzicht

Verscheidene leden van ons kantoor bekleden mandaten in diverse entiteiten, waardoor wij beschikken over een grondige (en praktische) kennis van, en een doeltreffend inzicht in, de werking en de verwachtingen van de bestuursorganen van een vennootschap.

Advocaten

Steven Callens
Steven
Callens
Vennoot
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Tom Swinnen
Tom
Swinnen
Managing Partner
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Nikita Tissot
Nikita
Tissot
Counsel
Pierre Bazier
Pierre
Bazier
Associate
Julie Braeckman
Julie
Braeckman
Medewerkster
Rivaëlle Delory
Rivaëlle
Delory
Medewerker
Melissa Maertens
Melissa
Maertens
Medewerkster
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker