Kapitaalmarkttransacties & beursgenoteerde bedrijven

Wij verlenen juridisch advies met betrekking tot transacties op zowel aandelen- als kapitaalmarkten.

Juridische bijstand op kapitaalmarkten

Wij bieden strategische begeleiding en verlenen juridische bijstand bij het opstellen van de documenten voor alle soorten aanbiedingen en plaatsingen. Dit omvat in het bijzonder IBO / SPO, (converteerbare) obligatieleningen, aandelenoptieplannen, overnamebiedingen, squeeze-out en delisting operaties. Inzake openbare overnamebiedingen in België heeft ons team volgende referentiewerk geschreven: “Les offres publiques d’acquisition – 10 ans d’application de la règlementation“, uitgegeven door Larcier.

Wij onderhouden bovendien regelmatig professionele contacten met de FSMA en andere toezichthouders. Wij hebben ook goede professionele contacten met Euronext Brussel.

 

Diensten op maat voor beursgenoteerde bedrijven

Belgische beursgenoteerde bedrijven zijn onderworpen aan specifieke wetgeving en reglementering, zoals de vennootschapswetgeving, regelgeving inzake deugdelijk bestuur, openbare aanbiedingen, regelgeving inzake marktmisbruik, informatie- en transparantievereisten, boekhoudregels, etc.

Wij staan beursgenoteerde bedrijven, het bestuursorgaan of de aandeelhouders, bij in alle mogelijke kwesties die verband houden met hun specifieke status zoals:

  • Advisering omtrent de regelgeving inzake openbare en private aanbiedingen
  • Advisering omtrent het opstellen van prospectussen en andere documenten in verband met beursintroducties en secundaire beursintroducties (IPO-SPO), uitgifte van (converteerbare) obligaties en andere financiële instrumenten
  • Advisering omtrent, en het opstellen van, prospectussen voor openbare overnamebiedingen, squeeze-outs en delisting operaties
  • Opstellen en/of nazicht van overeenkomsten met underwriters en andere dienstverleners
  • Advisering en het opstellen van documenten in verband met werknemersparticipaties (aandelenoptieplannen)
  • Advisering omtrent over de naleving van specifieke regelgeving die van toepassing is op beursgenoteerde bedrijven, waaronder marktmisbruik (MAR), informatie- en transparantievereisten, marketingregels, MTF’s en OTF’s.

Advocaten

Steven Callens
Steven
Callens
Vennoot
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Tom Swinnen
Tom
Swinnen
Managing Partner
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Nikita Tissot
Nikita
Tissot
Counsel
Pierre Bazier
Pierre
Bazier
Associate
Rivaëlle Delory
Rivaëlle
Delory
Medewerker
Melissa Maertens
Melissa
Maertens
Medewerkster
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker