Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Know-How en bedrijfsgeheimen

Innovatie is een proces waarbij de bescherming van het geheim essentieel is, in arbeidsverhoudingen of enige andere vennootschapsstructuur waarbij de uitvinder, de ontwerper, de auteur, de tekenaar, de commercieel strateeg, communicatie- of mediabureau, enz. betrokken is. Geheimhouding en vertrouwelijkheid worden niet altijd goed gewaarborgd. Zelfs voor de registratie van IE-rechten dient het voorwerp op een doeltreffende wijze vertrouwelijk te worden gehouden. Digitale methoden van bewaring en communicatie maken mogelijke problemen elke dag acuter.

Eens bekomen of gebruikt, dienen vele aspecten van de zaak te worden beschermd tegen diefstal, gelijkaardige belangrijke onregelmatigheden en diverse vormen van kopiëren. Waardevolle vermogensbestanddelen kunnen in het gedrang komen. Bij gebrek aan registratie tot bescherming, dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Procedures betreffende geheimhouding zijn steeds moeilijk.

Sinds 9 juni 2018 is de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) geharmoniseerd in Europa (Richtlijn Bedrijfsgeheimen 2016/943). Deze vereist dat men “redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden” neemt en documenteert om de relevante informatie geheim te houden. Wij verwachten verandering in de procesvoering in dat verband.

Onze expertise


Simont Braun biedt ondersteuning bij het organiseren van interne procedures betreffende de bescherming van geheimen en het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA). Wij voorzien eveneens geschikte gelijkaardige clausules in arbeidsovereenkomsten en in alle soorten zakelijke contracten (O&O, licentie, distributie, agentuur, joint venture, enz.).

Procesvoering in deze materie vereist voorbereidende maatregelen en geeft aanleiding tot delicate procedurele problemen met betrekking waartoe ons team een expertise heeft ontwikkeld. Onze ervaring in de procesvoering laat ons toe om eventueel omstreden vragen te anticiperen bij het ontwerpen van contracten en bij het organiseren van transacties.

Onze adviesverlening en bijstand bij afdwinging maakt verbanden met andere beschermingsvormen, zoals het verbod van oneerlijke marktpraktijken, auteursrecht en niet-ingeschreven modellen.

Enkele recente projecten  • Het behandelen van vertrouwelijkheidsaspecten in het kader van een beslag inzake namaak voor de eiser of voor de beslagene;

  • Het voeren van procedures over wangedrag van een ex-werknemer zoals misbruik van informatie en verwante concurrentievervalsende praktijken;

  • Het opstellen van vertrouwelijkheidsbeleid- of contract, met inbegrip van aspecten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.