Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Tekeningen en modellen

Een opvallend model is een goed verkoopargument. Maar de juridische bescherming van modellen geeft aanleiding tot delicate vragen: verschillende IE-regimes zijn beschikbaar, contractuele problemen kunnen opduiken tussen de ontwerper en de werknemer, de producent of de gebruiker, technische kenmerken worden uitgesloten van bescherming, enz.

Net zoals elk ander IE-vermogensbestanddeel dienen modellen te worden overwogen door een onderneming wanneer het haar commerciële en advertentiestrategie bepaalt.

Onze expertise


Simont Braun staat cliënten bij in het identificeren van de kenmerken in het product of haar presentatie die kunnen worden beschermd, rekening houdend met de globale strategie en doelstellingen van onze cliënten onder de verschillende toepasselijke juridische regimes (auteursrecht, niet-ingeschreven model, ingeschreven model, merk, eerlijke marktpraktijken). In dit kader werken wij samen met communicatiebureaus en andere professionele actoren naar gelang de noden en wensen van de cliënt betreffende de creatie, bescherming en uitbating. Wij verdedigingen modelinschrijvingen voor het gerecht (met inbegrip van het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese Unie) wanneer deze worden aangevallen door concurrenten.

Wij beheren de contractuele aangelegenheden (waarbij wij de vennootschaps- en belastingsaspecten mee overwegen) die voortvloeien uit het creatieve procedé en de exploitatie van modellen (al dan niet ingeschreven).

In verscheidende sectoren, zoals deze betreffende kledij, luxeaccessoires en –producten, automobiel, meubel, babyproducten, industrieel gereedschap, culinaire gereedschappen, enz., bieden wij bijstand bij aangelegenheden betreffende handhaving, bij het oplossen van geschillen met een oplossingsgericht perspectief middels onderhandeling, bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke procedures naar alle gerechten (met inbegrip van het Hof van Cassatie en de gerechten van de Europese Unie). Onze ervaring omvat eveneens adviezen en transacties in O&O aangelegenheden, licenties, overdrachten, distributie, merkontwikkeling, enz.

Enkele recente projecten  • Het met succes handhaven van rechten op een ingeschreven model van een Franse producent van accessoires voor de koelindustrie in een multi-jurisdictionele context (Frankrijk en België);

  • Het verdedigen van een producent van decoratieve panelen in de bouwsector tegen inbreukvorderingen;

  • Het bekomen van een doorhaling door het EUIPO van meerdere ingeschreven modellen wegens inbreuk op een ouder auteursrecht in Frankrijk;

  • Het met succes verdedigen (inclusief voor het Hof van Cassatie) van een Scandinavische producent van jeans tegen een vordering wegens inbreuk op auteursrechten van een Franse designer.