Een in het oog springende vormgeving of design is een doeltreffend verkoopargument. Net als elk ander IE-actief moet een bedrijf bij het structureren van zijn bedrijfs- en marketingstrategie rekening houden met de rechten op tekeningen en modellen.

Aangezien de bescherming van tekeningen en modellen delicate vragen oproept, helpt Simont Braun u uw weg te vinden in de verschillende beschikbare IE-regimes, het te beschermen voorwerp duidelijk te definiëren en de contractuele kwesties tussen de betrokken actoren te beheren.

Een totaalvisie op tekeningen en modellen

Simont Braun helpt klanten om, rekening houdend met hun globale strategie en doelstellingen, te bepalen welke kenmerken van het product of de vormgeving ervan kunnen worden beschermd onder de verschillende toepasselijke wettelijke stelsels (auteursrecht, niet-geregistreerd model, geregistreerd model, merk en de eerlijke marktpraktijken).

Naargelang de behoeften van de cliënt werken wij samen met communicatiebureaus en andere professionals op het gebied van creatie, bescherming en exploitatie van tekeningen en modellen. 

 

Contracten, geschillen en handhaving van tekeningen en modellen

Wij behandelen de contractuele kwesties die voortvloeien uit het creatieproces en de exploitatie van modellen, rekening houdend met vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten.

Wij verdedigen modelregistraties voor de rechter (inclusief het Gerecht van de EU en het Hof van Justitie) wanneer deze door concurrenten worden aangevochten. Wij staan cliënten ook bij in kwesties betreffende de handhaving van tekeningen en modellen. 

Bij geschillen kiezen wij altijd voor een oplossingsgerichte aanpak. Wij proberen de voorkeur te geven aan buitengerechtelijke opties, zoals onderhandelingen, bemiddeling of arbitrage, waarin wij een ruime ervaring hebben.

Onze advocaten staan cliënten ook regelmatig bij in gerechtelijke procedures, onder meer voor het Hof van Cassatie en de EU-rechtbanken. 

Ons team verstrekt ook adviezen en verricht transacties met betrekking tot O&O-aangelegenheden, licenties, overdrachten, distributie, merkontwikkeling, enz.

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Arnaud Detry
Arnaud
Detry
Medewerker
Marie-Ysaline Lannoye
Marie-Ysaline
Lannoye
Medewerkster
Ségolène Nève
Ségolène
Nève
Medewerkster
Noah Verbaenen
Noah
Verbaenen
Medewerker