Verzekeringsrecht

Wetsconforme verzekeringsdiensten  Wij helpen verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen ervoor te zorgen dat hun organisatie in staat is zich snel aan te passen aan de voortdurend veranderende prudentiële vereisten, gedragsregels, productrichtlijnen en regelgeving inzake gegevensbescherming.  Ons team is ook bijzonder ervaren in het ontwerpen van compliant, doch klantvriendelijke (online) customer journeys, ook voor nieuwkomers op de markt […]

Publiek en administratief recht

Een uitgebreide praktijk met specifieke nadruk Wij zijn tevens gespecialiseerd in andere domeinen van het publiek recht, zoals overheidseigendom, financiering van openbare projecten, openbare nutsvoorzieningen, vergunningen, toelatingen en regelgevende aangelegenheden. Wij vertegenwoordigen regelmatig cliënten in geschillen en procedures in deze materies, met inbegrip van administratieve beroepsprocedures en de gespecialiseerde publiekrechtelijke rechtscolleges die het Grondwettelijk Hof […]

Tech en data recht

Privacy en cyberveiligheid De manier waarop gegevens worden opgevraagd, verwerkt, gedeeld en beschermd, is voor elke organisatie van cruciaal belang. Bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen komen privacy en gegevensbescherming om de hoek kijken. Tegelijkertijd ontstaan er cyberbeveiligingsproblemen door toenemende hack- en vispogingen. Het team van Simont Braun heeft specifieke expertise ontwikkeld over alle privacy en […]

Geschillenbeslechting

Van de lagere rechtbanken tot de top De advocaten van Simont Braun treden op voor rechtbanken van alle niveaus in burgerlijke, commerciële en administratieve zaken, alsook in bijzondere procedures. Onze advocaten treden ook op in nationale en internationale arbitrage als raadsman, expert of arbiter. Simont Braun geeft de voorkeur aan bemiddeling, verzoening en onderhandelingen om […]

Fiscaliteit

Full Service Tax Department Wij adviseren Belgische en internationale cliënten over alle fiscale aangelegenheden die zich kunnen afspelen in het bedrijfsleven of in een persoonlijke of familiale context. Wij loodsen cliënten door de complexiteit van de fiscale wetgeving en rechtspraak, en houden rekening met de meest recente posities van de fiscus. Onze focus ligt op […]

Vastgoed en bouw

Een ervaren team met nauwe contacten met de vastgoed- en bouwmarkt Simont Braun heeft een ruime en langdurige ervaring in de organisatie en ontwikkeling van vastgoedprojecten, waaronder het opstellen van contractuele documenten in alle fasen, de financiering en fiscale structuur van de vastgoedtransactie en bijstand van cliënten in geschillen. Het team is ook sterk verbonden […]

Intellectuele eigendom

Onze diensten Onze juridische diensten bestrijken octrooien, merken, auteursrecht, tekeningen en modellen, knowhow & fabrieksgeheimen, geografische aanduidingen en kwekersrechten, alsook aanverwante takken zoals levensmiddelenrecht, distributierecht, mededingingsregels, marketing en reclamerecht alsook consumentenbescherming en marktpraktijken of nog de bescherming van persoonsgegevens. Bij geschillen streven wij naar flexibele en realistische oplossingen, zij het via onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of […]

Corporate, M&A en capital markets

Onze diensten  Simont Braun adviseert Belgische en buitenlandse bedrijven, alsook aandeelhouders, bestuurders, directieleden en andere belanghebbenden in diverse sectoren. Onze advocaten verlenen advies over alle aangelegenheden van vennootschapsrecht, (private en publieke) fusies en overnames, herstructureringen van vennootschappen, kapitaalmarktverrichtingen, joint ventures, private equity, structurering van aandeelhoudersgroepen, corporate housekeeping, etc. Simont Braun heeft ook een specifieke deskundigheid […]

Commerciële contracten en buitencontractuele aansprakelijkheid

Brede expertise in overeenkomsten en samenwerkingsverbanden De bijstand van Simont Braun omvat meerdere vormen van onderhandse overeenkomsten en zakelijke samenwerking. Naast onze expertise op specialistische gebieden, treden wij op bij talrijke vormen van samenwerkingsregelingen die in het ondernemingsleven worden aangewend, waaronder: Intentieverklaringen Non-disclosure overeenkomsten (NDA’s) Memorandums of understanding Onderaanneming Algemene voorwaarden Licenties Distributie Franchising Agentuur […]

Handelsrecht, burgerlijk recht en consumentenrecht

Onze diensten Wij bieden zowel bedrijven als particulieren pragmatische en rechtszekere oplossingen bij het opstellen van en onderhandelen van contracten. Daarnaast begeleiden wij bedrijven bij het op de markt brengen van hun producten en diensten, rekening houdend met alle toepasselijke regelgeving in het Belgische en Europese recht, inclusief het mededingingsrecht. In geval van een geschil […]

Financiële diensten en regulatory

Deskundigheid en begeleiding inzake financiële diensten Wij staan erg diverse cliënten bij in zaken betreffende financiële diensten en regelgeving, zoals: Bancaire activiteiten Betalingen en elektronisch geld Kredieten en leningen Fondsen en investeringen Compliance (gedragsregels , AML, GDPR, …) Technologie en digitalisering Geschillenbeslechting   In deze sterk gereglementeerde en technische sector begeleidt ons team haar cliënten […]