Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Emmanuel Cornu

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 22
T : +32 (0)2 533 17 22
Connect with me

Emmanuel Cornu

Vennoot

Emmanuel Cornu 

is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (merkenrecht, octrooirecht, tekeningen en modellen, en auteursrecht) en in mededingingsrecht.

Hij verleent bijstand aan nationale en internationale klanten, onder andere in de luxe-industrie, de voedingsmiddelensector en de telecommunicatiesector, zowel voor Belgische rechtscolleges als voor het Beneluxhof, het Europese Hof van Justitie, het Europese Gerecht en het EUIPO geschillen inzake Europees merkenrecht. Hij treedt ook regelmatig op als arbiter.

Emmanuel Cornu is lid van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom. Hij werd ook door de FOD Economie aangesteld als lid van de afdeling Industriële Eigendom van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, die als voornaamste opdracht heeft de minister voor intellectuele eigendom te adviseren over alle aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom, met name in het wetgevingsproces.

Emmanuel was ook gedurende vele jaren lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien in de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (2005 2017).

Emmanuel staat in Band 2 in Intellectuel Property bij Chambers & Partners en in de Gold Band in Trademarks bij WTR1000. Hij wordt erkend als expert in Trademarks door Who’s Who Legal en als Trademark Star door IP Stars.

Emmanuel is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier).

Emmanuel staat in Band 1 in Intellectual Property bij Chambers & Partners, als Leading Individual door The Legal 500 en in de Gold Band in Trademarks door WTR1000. Hij wordt erkend als Recommended in trademarks door Who’s Who Legal (Global Leaders Guide) en als  Trademark Star door IP Stars.

Hij is lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.; hij is ook beheerder van de Belgische groep en Voorzitter van de commissie “merken”), van de International Trademark Association (I.N.T.A.), “MARQUES”, de European Communities Trademark Association (E.C.T.A.), de Association Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.), de International League of Competition Law (L.I.D.C.), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en EPLAW (European Patent Lawyers’ Association).

Emmanuel Cornu was Voorzitter van de Belgische delegatie bij de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE). Hij is ex-secretaris van de Orde aan de Balie van Brussel en lid van de Raad van de Orde van de Balie van Brussel. Hij was bovendien Voorzitter van de Jonge Balie van Brussel.

Sinds 2009 is hij op vrijwillige basis voorzitter van de Grandes Conférences Catholiques.

Emmanuel Cornu is hoofdredacteur van “Revue de Droit Intellectuel-L’Ingénieur-conseil” (ICIP, Larcier), auteur en medeauteur van talrijke publicaties over intellectueel recht, waaronder de vijfde uitgave van “Précis des marques” door Antoine Braun en Emmanuel Cornu (Larcier, 2009, 1070 p.) en “Les marques: marque Benelux, marque internationale, marque communautaire” (Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, 2007).

  • Licentiaat in de rechten (UCLouvain), 1990
  • Diploma in het internationaal en Europees recht (Universiteit van Leiden, Nederland), 1991
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1991