Merken, domeinnamen en geografische aanduidingen

Het markeren of “merken” van producten en diensten is essentieel in een concurrentiële markt. Een merk, een bedrijfsnaam, een handelsnaam, een domeinnaam of de maatschappelijke benaming zijn telkens onderscheidingstekens die een adequate bescherming vereisen.  Deze bescherming verloopt volgens verschillende wettelijke regimes. Zoals elke vorm van intellectuele eigendom vormen ook deze rechten het voorwerp van complexe transacties (zoals overdracht, licenties, zekerheidsrechten, enz.).

Het merk is ongetwijfeld het belangrijkste onderscheidingsteken om een commerciële activiteit, in de Benelux, in Europa of internationaal, uit te bouwen of te verstevigen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de mededingingsregels en de uitzonderingen op het vrije verkeer van goederen en diensten in de Europese Unie.

Collectieve merken, certificeringsmerken en geografische aanduidingen zijn eveneens nuttige instrumenten voor ondernemingen en verdienen bijzondere aandacht.

 

Uitgebreide ondersteuning

Wij helpen onze cliënten bij het bepalen van de meest geschikte bescherming, rekening houdend met hun algemene strategie en doelstellingen. Wij bieden bijstand op maat voor het vestigen en het behoud van deze rechten en beantwoorden alle vragen die in verband met deze bescherming kunnen rijzen, ongeacht of deze zich voordoen in het kader van administratieve of gerechtelijke procedures, dan wel in een contractuele context. 

Ons team behandelt alle contracten over merken en andere onderscheidende tekens, waar nodig in nauwe samenwerking met onze teams gespecialiseerd in fiscaal recht en vennootschapsrecht om zo een alomvattende behandeling van de behoeften van de cliënt te garanderen.

 

 Administratieve en gerechtelijke procedures

Wat te doen wanneer een merkregistratie wordt geweigerd of wanneer er een geschil is tussen concurrenten? Wij staan onze cliënten bij in administratieve oppositie-, verval- en nietigheidsprocedures, alsook in beroepsprocedures tegen beslissingen van de registratiebureaus (BOIP of EUIPO) voor het Benelux-Gerechtshof, het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Ons team is ook gespecialiseerd in alle gerechtelijke procedures in verband met merken: procedures tot nietig- en vervallenverklaring, inbreukprocedures, Benelux- of Europa wijde verbodsvorderingen en stakingsbevelen, schadevergoeding en herstelmaatregelen, inbeslagname van goederen wegens inbreuk, douanebeslagen, enz.

 

Unieke expertise in procesvoering

Simont Braun heeft een uitstekende expertise op het gebied van procesvoering en handhaving. Ons team behandelt grote inbreukzaken voor bekende merken en grote ondernemingen in diverse sectoren (luxegoederen, levensmiddelen, detailhandel, auto’s, farmaceutische producten, enz.)

Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor het BBIE en het EUIPO, alsook voor de Belgische rechtbanken (waaronder het Hof van Cassatie), het Benelux-Gerechtshof, het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU). Ons team voerde reeds meer dan 30 merkenprocedures voor het Gerecht van de EU en het Hof van Justitie van de EU. Het was tevens betrokken bij verschillende prejudiciële procedures voor het Hof van Justitie van de EU en het Benelux-Gerechtshof. 

 

Alternatieve geschillenbeslechting

Waar mogelijk maken wij gebruik van alternatieve regelingen voor geschillenbeslechting, waaronder arbitrage voor domeinnamen en gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling. Wij hebben ook expertise in administratieve procedures met betrekking tot merken en geografische aanduidingen, alsook in grensoverschrijdende verbodsacties en douaneprocedures.

Ons team heeft met succes een van de eerste bemiddelingsprocedures voor het EUIPO gevoerd.

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Arnaud Detry
Arnaud
Detry
Medewerker
Marie-Ysaline Lannoye
Marie-Ysaline
Lannoye
Medewerkster
Ségolène Nève
Ségolène
Nève
Medewerkster
Noah Verbaenen
Noah
Verbaenen
Medewerker

Rankings