Wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met veranderingen, uitdagingen of claims, kan de relatie tussen de verschillende belanghebbenden (aandeelhouders, bestuurders, management en bedrijfsrevisoren), joint venture partners, kopers en verkopers, aanleiding geven tot vennootschapsgeschillen. Er zijn diverse strategieën en mogelijkheden om deze vennootschapsgeschillen aan te pakken, gaande van onderhandelingen, dadingsovereenkomsten en bemiddeling tot gerechtelijke geschillenbeslechting of arbitrage.

Bijstand in alle vennootschaps- en M&A-geschillen

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in alle soorten geschillen in verband met vennootschappen en fusies en overnames, met inbegrip van vorderingen na overname (bv. geschillen in verband met een verkeerde voorstelling van zaken, schending van garanties, prijsaanpassingen en earn-outs), geschillen tussen aandeelhouders, gedwongen uittredingen, geschillen in verband met zekerheden, D&O (Directors’ and Officers’) aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van aandeelhouders en geschillen in verband met corporate governance.

 

Vertegenwoordiging voor alle rechterlijke en arbitrale instanties

Ons team staat ten dienste van private en publieke bedrijven, financiële instellingen, non-profitorganisaties, aandeelhouders, raden van bestuur, directieleden en andere belanghebbenden in alle sectoren.

Wij treden op voor nationale hoven en rechtbanken, alsook voor Belgische en internationale arbitragegerechten en andere instanties met rechterlijke bevoegdheden.

 

Doordachte strategieën en creatieve oplossingen

Ons team heeft de expertise en ervaring om goed doordachte strategieën en creatieve oplossingen aan te wenden om cliënten bij te staan in het aanpakken van vennootschapsgeschillen. Wij helpen cliënten hun opties te analyseren en een strategie te ontwikkelen die aan hun concrete situatie is aangepast. In het kader van gerechtelijke procedures kan het gaan om kort geding, bodemprocedure, beslagprocedure, stakingsbevelen, aanstelling van bewindvoerders, voorlopige maatregelen, etc.

Buitengerechtelijke oplossingen zoals bemiddeling of arbitrage genieten ook in toenemende mate de voorkeur van bedrijven aangezien zij verscheidene voordelen hebben zoals snelheid en vertrouwelijkheid.

 

Holistische aanpak en internationaal netwerk

Omdat Simont Braun in bijna elk domein van het ondernemingsrecht over gespecialiseerde advocaten beschikt kunnen wij een team samenstellen met deskundigen op het gebied van fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, financieel recht en andere aanverwante gebieden, om alle voorliggende kwesties grondig te behandelen.

Wanneer er vragen van buitenlands recht ontstaan of een geschil voor een buitenlandse rechtbank moet worden beslecht kunnen wij beroep doen op uitstekende internationale contacten bij gerenommeerde lokale top-advocatenkantoren die wij dankzij onze jarenlange ervaring hebben opgebouwd.

Advocaten

Steven Callens
Steven
Callens
Vennoot
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Tom Swinnen
Tom
Swinnen
Managing Partner
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Nikita Tissot
Nikita
Tissot
Counsel
Pierre Bazier
Pierre
Bazier
Associate
Julie Braeckman
Julie
Braeckman
Medewerkster
Rivaëlle Delory
Rivaëlle
Delory
Medewerker
Melissa Maertens
Melissa
Maertens
Medewerkster
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker