Voedingsmiddelen en dranken

Voedingsmiddelen, dranken en aanverwante diensten zijn onderworpen aan uitgebreide regelgeving en complexe contracten in elke fase van de productie en de vermarkting. Volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming zijn hierbij bepalende factoren, naast de bescherming van de belangen van de bedrijven zelf.

Simont Braun begeleidt in deze sector een brede waaier aan actoren bij hun infrastructuurprojecten en de bedrijfsontwikkeling, alsook bij de productieactiviteiten en distributieovereenkomsten, gaande van ontwerp tot uitvoering, met inbegrip van etikettering en reclame voor de voedingsmiddelen zelf. Onze teams staan cliënten bij in transacties, onderhandelingen en geschillenbeslechting in uiteenlopende juridische domeinen: intellectuele eigendom, e-commerce, marktpraktijken en reclame, consumentenbescherming, etikettering en informatievereisten, vennootschapsrecht, M&A, governance, vastgoedtransacties, huurcontracten, milieu- en gezondheidskwesties, aansprakelijkheid, fiscaal recht en andere aangelegenheden van algemeen economisch recht. 

 

Ruime ervaring voor alle actoren in de sector:

  • Bijstand met betrekking tot merken en bescherming van geografische namen voor dranken, voedingsmiddelen en restaurant- en cateringdiensten op Europees en Belgisch niveau (ook in Belgische administratieve procedures en EU-goedkeuringen met betrekking tot geografische aanduidingen);
  • Ondersteuning van fabrikanten en importeurs bij het opzetten van distributienetwerken met analyse van de merites van de specifieke risico’s en regels die van toepassing zijn, waaronder mededingingsrecht, BTW, vervoer, opslag en rack-jobbing;
  • Hulp bij etikettering, marketing en reclame, met inbegrip van voedings- en gezondheidsclaims, contracten met agentschappen en hosts, onderhandelingen met regelgevende instanties, promotionele POS-technieken en sponsorovereenkomsten;
  • Bijstand aan fabrikanten en importeurs met betrekking tot individuele en collectieve koopovereenkomsten en andere leveringsprocessen (waaronder waarschuwingen en terugroepacties);
  • Bijstand met betrekking tot commerciële huurcontracten, bedrijfsoverdrachten en de herstructurering van relaties tussen aandeelhouders of met leveranciers.

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Tom Swinnen
Tom
Swinnen
Managing Partner
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Julie Braeckman
Julie
Braeckman
Medewerkster