Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Rafaël Jafferali

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels - Duits
Telefoon
+32 (0)2 533 17 62
T : +32 (0)2 533 17 62
Connect with me

Rafaël Jafferali

Vennoot

Rafaël Jafferali 

is gespecialiseerd in geschillen (met inbegrip van arbitrage- en cassatieprocedures), die te maken hebben met contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht en het internationaal privaatrecht.
Hij behandelt in hoofdzaak rechtszaken met een grote draagwijdte en geeft adviezen omtrent complexe juridische vraagstukken.

Hij is lid van de twee deskundigengroepen door de Minister van Justitie aangeduid voor de hervorming van het verbintenissenrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Rafaël Jafferali is Professor en titularis van de Leerstoel Verbintenissenrecht aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en vrijwillig medewerker aan de KU Leuven.

Hij heeft veel publicaties over contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht op zijn naam staan, waaronder een doctoraatsproefschrift over het thema van de terugwerkende kracht in het contractenrecht. Hij treedt regelmatig op als spreker in deze rechtsdomeinen. Zijn publicaties kunnen geconsulteerd worden op de website DI-Fusion van de ULB.

Rafaël Jafferali is lid van het redactiecomité van het Journal des Tribunaux, het Tijdschrift voor handelsrecht en het Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, alsook van het CEPANI40 en van de Belgische groep van de vereniging Association Henri Capitant.

Rafaël is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier).

Hij ontving de prijs Paul Foriers (2001), de prijs René Marcq (2003), de Medaille van de ULB (2003), de prijs Jean-Jacques Boels (2008), de prijs Joseph Helsen (2014), de prijs Lucien Campion (2014) en de vijfjaarlijkse prijs van de Revue critique de jurisprudence belge (2015).

Rafaël staat gerangschikt in Band 4 in Dispute Resolution door Chambers & Partners. Hij wordt eveneens door Who’s Who Legal erkend als Future Leader in geschillen en arbitrage, door The Legal 500 erkend als Next Generation Partner in Dispute Resolution, en als specialist in internationaal privaatrecht en contractenrecht door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

  • Beroepsopleiding van de balie van Cassatie (2015)
  • Doctor in de rechten (ULB) in 2014
  • Licentiaat in de rechten (ULB) in 2003
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2003