Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Rafaël Jafferali

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels - Duits
Telefoon
+32 (0)2 533 17 62
P: +32 (0)2 533 17 62
F:
Connect with me

Rafaël Jafferali

Vennoot

Rafaël Jafferali 

is gespecialiseerd in geschillen (met inbegrip van arbitrage- en cassatieprocedures), die te maken hebben met contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht en het internationaal privaatrecht.
Hij behandelt in hoofdzaak rechtszaken met een grote draagwijdte en geeft adviezen omtrent complexe juridische vraagstukken.

Hij is lid van de deskundigengroep door de Minister van Justitie aangeduid voor de hervorming van het verbintenissenrecht en het contractenrecht.

Rafaël Jafferali is Docent en titularis van de Leerstoel Verbintenissenrecht aan de Université libre de Bruxelles (ULB).

Hij heeft veel publicaties over contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht op zijn naam staan, waaronder een doctoraatsproefschrift over het thema van de terugwerkende kracht in het contractenrecht. Hij treedt regelmatig op als spreker in deze rechtsdomeinen. Zijn publicaties kunnen geconsulteerd worden op de website DI-Fusion van de ULB.

Rafaël Jafferali is lid van het redactiecomité van het Journal des Tribunaux, het Tijdschrift voor handelsrecht en het Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, alsook van het CEPANI40 en van de Belgische groep van de vereniging Association Henri Capitant.

Hij ontving de prijs Paul Foriers (2001), de prijs René Marcq (2003), de Medaille van de ULB (2003), de prijs Jean-Jacques Boels (2008), de prijs Joseph Helsen (2014), de prijs Lucien Campion (2014) en de vijfjaarlijkse prijs van de Revue critique de jurisprudence belge (2015).

Rafaël wordt door Who’s Who Legal erkend als Future Leader in geschillen en arbitrage. Rafaël wordt door The Legal 500 erkend als Next Generation Partner, waar cliënten zijn “uitstekende kennis en begrip van de meest complexe juridische kwesties” waarderen. “Hij benadert ze vanuit een praktisch perspectief, niet puur theoretisch”.

  • Beroepsopleiding van de balie van Cassatie (2015)
  • Doctor in de rechten (ULB) in 2014
  • Licentiaat in de rechten (ULB) in 2003
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2003