Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Fernand de Visscher

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 18
T : +32 (0)2 533 17 18
Connect with me

Fernand de Visscher

Vennoot

Fernand de Visscher 

is een specialist in intellectueel eigendomsrecht. Hij behandelt voornamelijk vragen met betrekking tot octrooien, de bescherming van tekeningen en modellen (“design”) en van artistieke en literaire werken. Hij heeft ook ervaring met mediarecht, distributie (concessies, franchises, enz.), informatica, internet, domeinnamen, contracten en vragen met betrekking tot het mededingingsrecht in deze verschillende domeinen.

Hij staat Belgische en buitenlandse bedrijven bij in deze materies. Het gaat daarbij zowel om structurele als contractuele operaties en om geschillen die moeten opgelost worden via onderhandeling, bemiddeling of pleidooien voor eender welk van de Belgische of Europese rechtscolleges.

Fernand de Visscher is daarnaast ook lid van ons Hof van Cassatie team en behandelt dossiers met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht, marktpraktijken en mededingingsrecht.

Nadat hij een leeropdracht heeft gehad aan het Centre d’Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I, Straatsburg) was hij vanaf 2007 tot 2017 gastdocent aan de Université Catholique de Louvain.

Hij is auteur en medeauteur van talrijke publicaties in zijn praktijk gebieden, waaronder “Précis du Droit d’auteur et des Droits voisins (2000)”en “La saisie-description et sa réforme 2010)”.

Hij is lid van het redactiecomité van de Revue de Droit Intellectuel l’Ingénieur-Conseil en het Journal des Tribunaux.

Hij wordt erkend als Senior Statesperson in Intellectuele Eigendom bij Chambers & Partners en als Patent Star door IP Stars. Hij is ook ranked in Silver Band in Patenten bij iAM Patent. Hij is Recommended in Patenten door Who’s Who Legal (Global Leaders Guide).

Fernand de Visscher is tevens lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.) (gewezen voorzitter van de Belgische groep), de Association Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Licensing Executives Society en de European Patent Lawyers Association (EPLAW) (mede-oprichter en secretaris van 2000-2005).

  • Licentiaat in de filosofie (UCLouvain), 1974
  • Licentiaat in de rechten (UCLouvain), 1976
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1976