Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Fernand de Visscher

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 52
T : +32 (0)2 533 17 52
Connect with me

Fernand de Visscher

Vennoot

Fernand de Visscher 

is een specialist in intellectueel eigendomsrecht. Hij behandelt voornamelijk vragen met betrekking tot octrooien, de bescherming van tekeningen en modellen (“design”) en van artistieke en literaire werken. Hij heeft ook ervaring met mediarecht, distributie (concessies, franchises, enz.), informatica, internet, domeinnamen, contracten en vragen met betrekking tot het mededingingsrecht in deze verschillende domeinen.

Hij staat Belgische en buitenlandse bedrijven bij in deze materies. Het gaat daarbij zowel om structurele als contractuele operaties en om geschillen die moeten opgelost worden via onderhandeling, bemiddeling of pleidooien voor eender welk van de Belgische of Europese rechtscolleges. Fernand is aangesteld als WIPO-arbiter op de WIPO-lijst van Neutralen.

Fernand de Visscher is daarnaast ook lid van ons Hof van Cassatie team en behandelt dossiers met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht, marktpraktijken en mededingingsrecht.

Hij werd door de FOD Economie aangesteld als voorzitter van de afdeling Industriële Eigendom van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, die als voornaamste opdracht heeft de minister voor intellectuele eigendom te adviseren over alle aangelegenheden die verband houden met de intellectuele eigendom, met name in het wetgevingsproces.

Nadat hij een leeropdracht heeft gehad aan het Centre d’Études Internationales de la Propriété Industrielle (C.E.I.P.I, Straatsburg) was hij vanaf 2007 tot 2017 gastdocent aan de Université Catholique de Louvain.

Hij wordt erkend als Senior Statesperson in Intellectuele Eigendom bij Chambers & Partners en als Patent Star door IP Stars. Hij is ook ranked in Silver Band in Patenten bij iAM Patent. Hij is Recommended in Patenten door Who’s Who Legal (Global Leaders Guide).

Fernand is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier).

Hij is auteur en medeauteur van talrijke publicaties in zijn praktijk gebieden, waaronder “Précis du Droit d’auteur et des Droits voisins (2000)”en “La saisie-description et sa réforme 2010)”. Hij is lid van het redactiecomité van de Revue de Droit Intellectuel l’Ingénieur-Conseil en het Journal des Tribunaux.

Fernand de Visscher is tevens lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.) (gewezen voorzitter van de Belgische groep), de Association Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Licensing Executives Society en de European Patent Lawyers Association (EPLAW) (mede-oprichter en secretaris van 2000-2005).

  • Licentiaat in de filosofie (UCLouvain), 1974
  • Licentiaat in de rechten (UCLouvain), 1976
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1976