Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Charles-Edouard Lambert

Medewerker

Talen
Frans - Engels - Nederlands
Telefoon
+32 (0)2 533 17 02
T : +32 (0)2 533 17 02
Connect with me

Charles-Edouard Lambert

Medewerker

Charles-Edouard Lambert 

heeft een uitgebreide ervaring in geschillenbeslechting en arbitrage. Hij staat Belgische en buitenlandse cliënten bij in complexe geschillen in burgerlijk recht, handelsrecht, bancair recht, vennootschapsrecht en financieel recht. Hij is ook werkzaam in cassatiedossiers, met name in burgerlijke en handelsrechtelijke zaken.

 Sinds 2014 is hij assistent aan de ULB, waar hij seminaries geeft in de vakken Inleiding tot het Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht (buitencontractuele aansprakelijkheid, remedies, quasi-contracten en bewijs) en Bijzondere Overeenkomstenrecht.

 Hij publiceert regelmatig artikelen en neemt deel als spreken op seminaries.

  • Master in de rechten (ULB), 2012
  • Master in Economisch Recht (ULB), 2013
  • LL.M. (University of California, Berkeley), 2018
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2013