Nikita Tissot Phone: +32 (0)2 533 17 06
Fax: +32 (0)2 533 17 90

mail print


  • Erasmus Programma in International economic law (University College Dublin), 2016
  • Master in de rechten (UCL), 2016
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2016


Nikita Tissot houdt zich voornamelijk bezig met vennootschapsrecht en financieel recht. Zij staat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen bij in het kader van fusies en overnames, vennootschapsreorganisaties, structurering van aandeelhoudersrelaties en financiële regelgeving.

Nikita is auteur van verschillende publicaties in die gebieden en nam deel als spreker aan een aantal conferenties over die onderwerpen, met name over de aanstaande hervorming van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Ze beschikt ook over praktische ervaring van de bedrijfswereld dankzij een detachering binnen een betalingsinstelling.

Naast haar professionele praktijk is Nikita assistent aan de Université Catholique de Louvain, waar ze sinds 2017 seminaries geeft in het vennootschapsrecht.

Talen : Frans en Engels.

 

 

N. TISSOT, J. BUYLE, « L’opposabilité des conditions générales bancaires et la validité de certaines clauses qui y sont contenues (et brièvement les notions d’erreur et d’enrichissement sans cause) », R.G.D.C. 2018, liv. 8, p. 436-440.

A. LECOCQ et N. TISSOT, « Transfert du risque pénal par la délégation de pouvoirs: également applicable aux Compliance officers », D.B.F.-B.F.R., 2016/4, p. 272-276.

H. CULOT et N. TISSOT, « Le cadre juridique de la société coopérative et les perspectives d’avenir » in La société coopérative : nouvelles évolutions, Bruxelles, Éditions Larcier, 2018, p. 11-45.

Corporate, Banking and Finance
--Corporate
--Debts Restructuring and Insolvency
--Banking, Finance and Securities